Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Teresa
Nazwisko Wołoszyn

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy
Miejscowość Księżomierz
kod pocztowy 23-275
adres (ulica) Księżomierz Kolonia 14
obszar administracyjny gmina Gościeradów
teren prowadzenia zbiórek szkoła, kościół
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny, Biedne rodziny z naszego terenu oraz z Ukrainy
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 15-8381350
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
Parafia pw. Narodzenia NMP wraz ze Szkołą Podstawową w Księżomierzy przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”. Akcja prowadzona jest z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej mieszkających w naszej parafii.
Zbieraliśmy: odzież, obuwie, zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości i higieny osobistej, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody (np. warzywa, owoce), przedmioty gospodarstwa domowego. W ramach Akcji nie zbieraliśmy środków finansowych. Wolontariuszami tej akcji byli uczniowie i nauczyciele ze Szkolnego koła PCK ze Szkoły Podstawowej w Księżomierzy oraz radni parafialni z naszego kościoła. Zbiórka odbywała się w zakrystii w kościele parafialnym w Księżomierzy oraz w godzinach pracy biblioteki szkolnej w Księżomierzy. Ludzie dobrej woli wsparli akcję w dniu 18 grudnia (niedziela) przed mszami świętymi o 9.00 i 11.30 oraz po odprawionych nabożeństwach. Dary były przynoszone do kwestujących wolontariuszy lub w zakrystii naszego kościoła. W dniach od 12 do 16 grudnia dary były także przekazywane do biblioteki szkolnej w Księżomierzy.
1.1 odzież 18.00
1.2 obuwie 1.00
1.3 zabawki 18.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 1.00
1.7 słodycze 14.00
1.8 żywność długoterminowa 21.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 9
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dziękujemy parafii pw. Narodzenia NMP w Księżomierzy na czele z proboszczem Józefem Hałabisem za pomoc w organizacji naszej akcji.

Dziękujemy uczniom, nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Księżomierzy za pomoc w organizacji ogólnopolskiej akcji charytatywnej „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” na czele z Dyrektorem Panem Krzysztofem Wronką.

Dziękujemy Radnym Rady Parafialnej i wszystkim ludziom dobrej woli za wszelaką pomoc w organizacji akcji na terenie Parafii w Księżomierzy.