Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Katarzyna
Nazwisko Wierzchoń-Krysińska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół w Kocku
Miejscowość Kock
kod pocztowy 21-150
adres (ulica) Warszawska 41
obszar administracyjny Kock
teren prowadzenia zbiórek miasto Kock
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8591033
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http:/zskock.com.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
  • ,, Szkolne Mikołajki" oraz Turniej Charytatywny w piłkę siatkową - 6 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół w Kocku ul. Warszawska 41
  • Zbiórka darów w sklepie BIEDRONKA w Kocku - 10 grudnia 2022 roku
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 2.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.00
1.7 słodycze 32.37
1.8 żywność długoterminowa 130.63
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 1
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej OPS Kock
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 37
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 1
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Terenowy Sztab Akcji nr 12 przy Zespole Szkół w Kocku ul. Warszawska 41 składa serdeczne podziękowania darczyńcom i wolontariuszom, Jeronimo Martins Polska S.A. Centrum Dystrybucyjne w Lubartowie, pracownikom sklepu ,,Biedronka" w Kocku oraz wszystkim, którzy włączyli się do akcji ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".

 

2023-01-12, 10:13
Dzień dobry
Bardzo proszę o przesłanie 30 podziękowań do samodzielnego wypełnienia dla Wolontariuszy akcji.
Pozdrawiam
Katarzyna Wierzchoń-Krysińska
Szef Sztabu nr 12