Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Joanna
Nazwisko Adamczyk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-281
adres (ulica) Władysława Jagiełły 11
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek SP 52 Lublin
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Caritas
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7468177
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://sp52.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 97.80
1.2 obuwie 5.40
1.3 zabawki 12.75
1.4 książki 6.80
1.5 artykuły szkolne 4.20
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.20
1.7 słodycze 5.30
1.8 żywność długoterminowa 88.60
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów __________
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania