Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Beata
Nazwisko Nosek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa w Sułowie
Miejscowość Sułów
kod pocztowy 22-448
adres (ulica) Sułów 64
obszar administracyjny Sułów
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa w Sułowie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, Ośrodek(ki) Szkolno Wychowawcze
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6826204
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zssulow.szkolnastrona.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka stacjonarna w Szkole Podstawowej w Sułowie.

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.5
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.5
1.7 słodycze 14.8
1.8 żywność długoterminowa 107
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 16
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 7
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 7
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Szkoła Podstawowa w Sułowie

Szkolne Koło Wolontariat przy Szkole Podstawowej w Sułowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sułowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie.