Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Katarzyna
Nazwisko Juszczak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole Samorządowe w Krasnobrodzie
Miejscowość Krasnobród
kod pocztowy 22-440
adres (ulica) Lelewela 37
obszar administracyjny gmina Krasnobród
teren prowadzenia zbiórek budynek przedszkola
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6607543
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.zskrasnobrod.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Sztab nr 108, zbiórka w Przedszkolu Samorządowym w Krasnobrodzie do
dnia 14.12.2022 r.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=658448466069512&set=a.594048699176156

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 3.56
1.4 książki 12.46
1.5 artykuły szkolne 2.98
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.62
1.7 słodycze 12.42
1.8 żywność długoterminowa 25.98
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 7
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla:

Angelika Nowak, Katarzyna Juszczak, Edyta Smoląg, Agnieszka Piwko,
Aneta Tytuła, Renata Wasiura, Magdalena Gielmuda, Teresa Gielmuda,
Beata Twardowska, Barbara Chmiel, Aneta Zań - Gontarz.