Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Marlena
Nazwisko Kalinowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji POLREGIO S. A. Lubelski Zakład w Lublinie
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-406
adres (ulica) Gazowa 4
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek Plac przed Dworcem PKP
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 72-2341524
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.polregio.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 50.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 2.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 60.00
1.7 słodycze 2.00
1.8 żywność długoterminowa 10.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Artur Martyniuk Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny POLREGIO S.A. ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa,

Justyna Mądry Dyrektor Lubelskiego Zakładu w Lublinie POLREGIO S.A. ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin,

Weronika Dados,

Agnieszka Gronowska,

Marlena Kalinowska,

Klaudia Sobol

POLREGIO S.A. Lubelski Zakład w Lublinie ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin