Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Małgorzata
Nazwisko Typiak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie
Miejscowość Krasnystaw
kod pocztowy 22-300
adres (ulica) Zamkowa 1
obszar administracyjny miasto Krasnystaw
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krasnymstawie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 82-5763755
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

http://www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/index.php/layout/new-layouts/magazine/892-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-w-zs-nr-1-ogolnopolska-akcja-charytatywna

1.1 odzież 20.00
1.2 obuwie 10.00
1.3 zabawki 5.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 65.00
1.7 słodycze 30.00
1.8 żywność długoterminowa 20.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Krasnymstawie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 26
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania
Wszystkim uczniom, nauczycielom, którzy włączyli się w akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę serdecznie dziękujemy!
Zebrane dary zostały przekazane Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Krasnymstawie.