Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Małgorzata
Nazwisko Klimkowicz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku
Miejscowość Góra Kalwaria, Czersk
kod pocztowy 05-530
adres (ulica) Warszawska 17
obszar administracyjny Góra Kalwaria
teren prowadzenia zbiórek Gmina Góra Kalwaria
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 22-7273218
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://spczersk.edupage.org/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://www.facebook.com/SPCzersk/posts/pfbid0A1DAC1G9zBJG4qZBupahctUJ55fwbrVb1VkjgnRRoo3fgFuwoHvKsrozDU1AEQaQl

https://www.facebook.com/SPCzersk/posts/pfbid02EgpCKakPZwcSPYfjpS7Goujn1uF3LZcyAfRv5BqatdMAK58NknWpf1rHjypWMcNxl

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 1.10
1.7 słodycze 30.40
1.8 żywność długoterminowa 229.60
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 1
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Pedagog, SP Czersk
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 8
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Sztab nr 146 przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2022. Dziękuję Pani Annie Rytko i Panu Jackowi Trzcińskiemu, właścicielom sklepów VIVO za gościnność i pomoc. Dziękuję moim koleżankom i kolegom z pracy: Karolinie Klech, Beacie Zduńczyk, Joannie Krawczyńskiej, Monice Potockiej, Urszuli Wiśniewskiej, Pawłowi Bartczakowi za bezinteresowną pracę na rzecz potrzebujących i okazane wsparcie. Dziękuję także dzieciom i młodzieży z SP w Czersku- przyjaciołom akcji za wielkie zaangażowanie zarówno podczas zbiórki w sklepach jak i w przygotowywaniu paczek.

Serdecznie pozdrawiam i dziękuję  Małgorzata Klimkowicz szef sztabu nr 146.