Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Sylwia
Nazwisko Zakrzewska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś Sam"
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) Kilińskiego 1
obszar administracyjny miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek Kutno
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-2549010
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 10.00
1.2 obuwie 2.00
1.3 zabawki 5.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.00
1.7 słodycze 185.53
1.8 żywność długoterminowa 142.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów Kutno TV Marek Gołębiewski
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 50
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 50
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Pan Zbigniew Burzyński Prezydent Miasta Kutno;

Pan Tadeusz Woźniak Poseł na Sejm RP;

Pani Paulina Matysiak Posłanka na Sejm RP;

Pan Przemysław Błaszczyk Senator RP;

Pan Janusz Nowicki;

Pani Elżbieta Banasiak;

Pan Evan Libner;

Pani Jolanta Kamińska;

Zarząd Zarządu Inwestycji;

Zarząd TBS Kutno;

Firma GramMarket;

Hurtownia Elektryczna "PSTRYK";

Pracownicy Firmy DS SMITH Kutno;

Pan Adam Piotrowski;

Pan Krzysztof Jankowski;

Firma Kelloggs;

pracownicy i wolontariusze Kutnowskiego Stowarzyszenia "Nie jesteś sam"