Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Bożena
Nazwisko Ciseł

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa w Wandalinie
Miejscowość Wandalin 71
kod pocztowy 24-300
adres (ulica) Opole Lubelskie
obszar administracyjny Gmina Opole Lubelskie
teren prowadzenia zbiórek Szkołą Podstawowa w Wandalinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Placówka Opiekuńczo-wychowawcza
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://spwandalin.bip.lubelskie.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0
1.2 obuwie 0
1.3 zabawki 2.0
1.4 książki 0
1.5 artykuły szkolne 0
1.6 środki czystości i higieny osobistej 10.0
1.7 słodycze 21.0
1.8 żywność długoterminowa 63.7
1.9 ziemiopłody 75.5
2.2 inne dary 0
2.1 krótki opis tych innych darów brak
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów brak
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Przekazano do Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 1 i nr 2
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 31
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 0
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla

Uczniów i rodziców ze Szkoły Podstawowej w Wandalinie

Wolontariuszy- Huberta Gołofita, Anny Niewielskiej, Bożeny Ciseł, Bożeny Piechoty