Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Anna
Nazwisko Wójcik

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
Miejscowość Łęczna
kod pocztowy 21-010
adres (ulica) Szkolna 53
obszar administracyjny gmina Łęczna
teren prowadzenia zbiórek Łęczna
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5315593
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://sp2leczna.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Sztab nr 122 przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej - zbiórka stacjonarna 12 - 16 grudnia 2022 r.

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 1.94
1.4 książki 11.14
1.5 artykuły szkolne 3.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 26.7
1.7 słodycze 13.14
1.8 żywność długoterminowa 126.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 53

Podziękowania

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej za możliwość zorganizowania zbiórki w naszej szkole.

Szczególne podziękowania dla Wolontariuszy i wszystkich Ofiarodawców, którzy wspomogli naszą akcję. Dziękujemy !