Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Beata
Nazwisko Adamczyk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
Miejscowość Abramów
kod pocztowy 21-143
adres (ulica) Wielkie 66
obszar administracyjny Gmina Abramów
teren prowadzenia zbiórek szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Dom Dziecka w Przybysławicach
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8525004
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.spwielkie.szkolnastrona.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 33.26
1.7 słodycze 11.48
1.8 żywność długoterminowa 0.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Dom Dziecka w Przybysławicach
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 29
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania
Podziękowania dla:
Nauczyciele:
Beata Adamczyk
Aneta Sałek
Edyta Pawłowska
Dyrektor szkoły Anna Stróżek
Urząd gminy:
Wójt Gminy Abramów Marek Kowalski
Zastępca Wójta Gminy Abramów Agata Zielińska
Uczniowie:
Krystian Gwizdek
Adrian Kołodziej
Marcin Kozak
Nikola Ogórek
Wiktor Robaczewski
Wioleta Rudkowska
Maciej Sokołowski
Malwina Struska
Dawid Sykuła