Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agnieszka
Nazwisko Rozwadowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-336
adres (ulica) Słowicza 3
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek ZSB Lublin, ul. Słowicza 3
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4442701
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.zsb.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka stacjonarna na terenie Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie przy ul. Słowiczej 3

1.1 odzież 20.50
1.2 obuwie 3.00
1.3 zabawki 8.00
1.4 książki 6.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 10.30
1.8 żywność długoterminowa 100.40
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla Dyrektora Szkoły - Pana Aleksandra Błaszczaka oraz Żanety Łopuszyńskiej, Anny Konderak, Wioletty Jamrogiewicz, Magdaleny Adamczyk, Urszuli Czajkowskiej, Katarzyny Woźniak, Agaty Nossowskiej, Doroty Biskupskiej, Joanny Fideckiej, Doroty Miernickiej, Jolanty Goljanek, Agnieszki Wyłupek, Anny Najdy, Katarzyny Raboszuk, Wiktorii Zielińskiej, Małgorzaty Warownej, Izabeli Derkacz-Chuchli, Antoniny Telickiej - Boneckiej oraz dla Szkolnego Koła Wolontariatu Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, społeczności szkolnej i młodzieży z Bursy nr 8.