Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Damian
Nazwisko Szewczyk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Centrum Duszpasterstwa Młodzieży i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-609
adres (ulica) ul. Filaretów 7
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Biuro Centrum Duszpasterstwa Młodzieży
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-0000000
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://cdmlublin.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbieraliśmy paczki przy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. Nasi wolontariusze przyjmowali dary od ludzi.

Przyjęliśmy również paczki z centralnego biura, które wydawaliśmy w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży.

1.1 odzież 120.50
1.2 obuwie 5.10
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.45
1.7 słodycze 0.00
1.8 żywność długoterminowa 0.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 5
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania