Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Katarzyna
Nazwisko Węgorowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Sadurkach
Miejscowość Sadurki
kod pocztowy 24-150
adres (ulica) Sadurki
obszar administracyjny Nałęczów
teren prowadzenia zbiórek Sadurki
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 48-5017716
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji httpshttp://spsadurki.szkolnastrona.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka darów w czasie szkolnej zabawy andrzejkowej w dniu 24.11.2022r.

Zbiórki darów w przedszkolu i klasach I - VIII od 25.11. do 12.12.2022r.

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.50
1.7 słodycze 7.00
1.8 żywność długoterminowa 55.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 1
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 5
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 1
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Sadurkach

Uczniowie:

-Maria Szczerba

- Zuzanna Piotrowska

-Natalia Boruch