Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Aneta
Nazwisko Chabros

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie
Miejscowość Ożarów
kod pocztowy 24-150
adres (ulica) Ożarów 160
obszar administracyjny gmina Jastków
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5017819
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://spozarow.jastkow.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Nasze zbiórki były prowadzone w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie (gmina Jastków). Zbiórki prowadziliśmy od początku grudnia do 15 grudnia czyli około 2 tygodni.

1.1 odzież 51.10
1.2 obuwie 6.00
1.3 zabawki 1.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 6.30
1.7 słodycze 3.50
1.8 żywność długoterminowa 8.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 1
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla WSZYSTKICH włączających się w zbiórkę : uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły . Podziękowania dla wolontariuszy, którzy organizowali i pomagali w realizacji akcji.

Dziękuję 🙂