Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Ewa
Nazwisko Czachor

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
Miejscowość Bełżec
kod pocztowy 22-670
adres (ulica) Lwowska 5
obszar administracyjny Gmina Bełżec
teren prowadzenia zbiórek Gmina Bełżec
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6652120
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://gok.belzec.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://www.facebook.com/GOKBelzec

gok.belzec.pl

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 6.00
1.3 zabawki 4.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 6.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 9.00
1.7 słodycze 16.00
1.8 żywność długoterminowa 172.20
1.9 ziemiopłody 100.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów -
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów -
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej -
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego -
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Dom Dziecka w Nowej Grobli
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 16
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 0
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 0
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Sztab nr 26 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu serdecznie dziękuje:

Wolontariuszom:

 • Paulinie Krawczyk
 • Justynie Pilipczuk
 • Katarzynie Szewczyk Marynicz
 • Magdalenie Ziobrowskiej
 • Joannie Wolańczyk
 • Ewelinie Wolańczyk

Dziękujemy Wójtowi Andrzejowi Adamkowi i pracownikom Urzędu Gminy Bełżec za pomoc i wsparcie akcji.

Dziękujemy Kierownikowi oraz Pracownikom GOSP w Bełżcu za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki oraz w przekazaniu paczek, dziękujemy również p. Adamowi Kuśmierczakowi strażakowi OSP Chyże za pomoc w przewiezieniu darów do Domu Dziecka w Nowej Grobli.

Za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki w sklepach dziękujemy :

 1. Joannie Mańczak
 2. Zofii Malinowskiej
 3. Beacie Bartosik
 4. Agnieszce Kozickiej
 5. Annie Pasławskiej

a przede wszystkim dziękujemy Mieszkańcom i wszystkim darczyńcom.

Za całą Akcje odpowiedzialne były Ewa Czachor i Karolina Janik Sztab nr 26 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu.