Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Jarosław
Nazwisko Kos

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Ochotnicza Straż Pożarna w Michowie
Miejscowość Michów
kod pocztowy 21-140
adres (ulica) Strażacka 4
obszar administracyjny gm. Michów
teren prowadzenia zbiórek gmina Michów
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, Bractwo św. Brata Alberta
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 50-5303210
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka darów na terenie gminy Michów odbędzie się w sobotę 10 grudnia. Oznakowane plakatami akcji samochody strażackie przejadą przez wszystkie miejscowości gminy i będą zbierać wystawione przed posesję płody rolne i inne dary.
Następnie w niedzielę 11 grudnia oznakowany samochód strażacki ustawiony zostanie przed Urzędem Gminy i można będzie przynosić do niego dary.
Oczywiście zbieraniem darów i rozdawaniem słoneczek zajmować się będą strażacy-Wolontariusze. z OSP Michów i OSP Wypnicha.

1.1 odzież 29.5
1.2 obuwie 1.20
1.3 zabawki 4.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 11.00
1.7 słodycze 40.80
1.8 żywność długoterminowa 263.70
1.9 ziemiopłody 931.20
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów Gazeta regionalna " Wiadomości z nad Rudy"
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej OPS Michów
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 2
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Michów, dnia 14.12.2022 r.

PODZIĘKOWANIA

Terenowy Sztab Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2022, Nr 24 przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Michowie pragnie poinformować, że  w dniach 10-11 grudnia 2022 r. przeprowadzona została na terenie Gminy Michów zbiórka ziemiopłodów, żywności długoterminowej, słodyczy oraz chemii gospodarczej. Po podsumowaniu akcji stwierdzono” Protokołem po zbiórce darów”, że zebrano łącznie 1281,4 kg darów.

Wszystkie zebrane dary zostały przekazane m. in. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie oraz do Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie, które to instytucje przekażą dary najbardziej potrzebującym dzieciom oraz ich rodzinom.

Pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Michów za szczodrość, otwarte serca i chęć niesienia pomocy  osobom które tej pomocy potrzebują.
Dziękuję również wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w propagowanie akcji. tj. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Michowie oraz Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnie, oraz w zbiórkę darów min. sklepom  sieci Stokrotka i Biedronka za możliwość przeprowadzenia zbiórki na terenie ich placówek.

Szczególne podziękowania dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Michowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wypnisze. Bez Was ta szlachetna inicjatywa nie byłaby możliwa do zrealizowania, wasz poświęcony czas i wasza ciężka praca przyniosły wspaniały efekt w postaci ogromnej ilości darów, które uszczęśliwią pewnie nie jedną rodzinę w tym przedświątecznym czasie.

 

Szef sztabu nr.24

Jarosław Kos