Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Jadwiga
Nazwisko Skwarek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Spółdzielczy Dom Kultury "SEM" Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Miejscowość Zgierz
kod pocztowy 95-100
adres (ulica) Parzęczewska 21
obszar administracyjny miasto Zgierz
teren prowadzenia zbiórek SDK"SEM"
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 42-7164002
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 7.70
1.6 środki czystości i higieny osobistej 11.60
1.7 słodycze 7.50
1.8 żywność długoterminowa 17.40
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej MOPS Zgierz
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 2
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania