Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Maria
Nazwisko Koprowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
Miejscowość Nielisz
kod pocztowy 22-413
adres (ulica) Nielisz 278
obszar administracyjny Gmina Nielisz
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa w Nieliszu
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Dom Dziecka
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6312703
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://spnielisz.edupage.org

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka stacjonarna w Szkole Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu odbyła się w dniach 24.11.2022 - 07.12.2022

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 4.50
1.7 słodycze 6.50
1.8 żywność długoterminowa 104.00
1.9 ziemiopłody 40.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Dom Dziecka w Zwierzyńcu
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 31
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania