Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Ks. Piotr
Nazwisko Dróżdż

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie p.w.. św. Jana Chrzciciela
Miejscowość Cegłów
kod pocztowy 05-319
adres (ulica) Mariawicka 2
obszar administracyjny miasto Cegłów
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkolny w Cegłowie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 25-7570115
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.zsceglow.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka darów na terenie Zespołu Szkolnego w Cegłowie i w Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów Cegłowie.

1.1 odzież 5.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 10.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 5.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 10.00
1.7 słodycze 210.00
1.8 żywność długoterminowa 90.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Zespół Szkolny w Cegłowie.
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 30
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dla nauczycieli Zespołu Szkolnego w Cegłowie.

Burmistrza Miasta i Gminy w Cegłowie p. Marcina Uchmana.

Dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie p. Emilia Kowalczyk - Rumak.