Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Teresa
Nazwisko Rola

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-026
adres (ulica) Chopina 6
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek Lublin, Chopina 6
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 22-1081618
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 11.75
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 2.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 42.00
1.7 słodycze 27.50
1.8 żywność długoterminowa 11.50
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 1.20
2.1 krótki opis tych innych darów Butelki z filtrem na wodę
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Adamowie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 11
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

1) Pani Ilona Skibińska-Fabrowska Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie,

2) Pan Tomasz Czekoński Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie,

3) Pracownicy Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie,