Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agnieszka
Nazwisko Barbachowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach
Miejscowość Ząbki
kod pocztowy 05-091
adres (ulica) Batorego 37
obszar administracyjny Ząbki
teren prowadzenia zbiórek Zbiórka stacjonarna na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ząbkach
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Świetlica Środowiskowa nr 2 ,,Schowek" w Ząbkach
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 22-7997492
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://sp5zabki.szkolnastrona.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://sp5zabki.pl/a,565,akcja-charytatywna-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime

https://sp5zabki.szkolnastrona.pl/a,838,fotorelacja-z-wizyty-pierwszej-damy-agaty-kornhauser-dudy-w-naszej-szkole

 

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 25.00
1.4 książki 20.00
1.5 artykuły szkolne 10.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 115.00
1.8 żywność długoterminowa 100.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Świetlica Środowiskowa nr 2 ,,Schowek" w Ząbkach
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 60
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Za dar serca i pomoc serdecznie dziękuję: Pani Prezydentowej Agacie Kornhauser-Dudzie, Uczniom, Rodzicom oraz Dyrekcji,  Nauczycielom i Pracownikom Szkoły Podstawowej nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach.