Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Aneta
Nazwisko Urbańska-Matczak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) Oporowska 7
obszar administracyjny miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek Teren szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-2542397
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 3.50
1.4 książki 5.20
1.5 artykuły szkolne 2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.00
1.7 słodycze 15.70
1.8 żywność długoterminowa 23.50
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Stowarzyszenie Nie Jesteś Sam Kutno
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 0
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 0
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 0
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie