Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Iwona
Nazwisko Kudyba

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkolny Klub Wolontariusza w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w Łukawcu
Miejscowość Łukawiec
kod pocztowy 37-626
adres (ulica) Łukawiec
obszar administracyjny Łukawiec,gmina Wielkie Oczy
teren prowadzenia zbiórek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. w Łukawcu
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 50-4190934
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.zslukawiec.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

http://www.zslukawiec.pl/

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 2.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 24.50
1.7 słodycze 5.00
1.8 żywność długoterminowa 25.50
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 0
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 1
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 11
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach,

Pani Grażyna Senyk kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie PSP w Łukawcu,

Szkolny Klub Wolontariatu w PSP w Łukawcu,

Samorząd uczniowski pod opieką Pani Marty Dobrowolskiej w Łukawcu,

Pani Marta Brzeziak - Rawska,

Pani Agata Kuchciak,

Pani Iwona Kudyba