Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Justyna
Nazwisko Korzeniowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Laury Vicuna w Garbowie
Miejscowość Garbów
kod pocztowy 21-080
adres (ulica) ul. Krakowskie Przedmieście 1
obszar administracyjny gmina Garbów
teren prowadzenia zbiórek Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Laury Vicuna w Garbowie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5018076
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://salezjanki.waw.pl/przedszkole

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Sztab Akcji Nr 46 prowadził akcję w Przedszkolu Sióstr Salezjanek w Garbowie przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 8.80
1.7 słodycze 6.80
1.8 żywność długoterminowa 22.60
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dyrektor Przedszkola Sióstr Salezjanek w Garbowie-     s. Ilona Dziędziela;

Szef Sztabu Akcji- Justyna Korzeniowska;

Współorganizatorzy Sztabu Akcji :

Dominika Gieroba

Izabela Sadkowska