Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agnieszka
Nazwisko Borodijuk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej
Miejscowość Białą Podlaska
kod pocztowy 21-500
adres (ulica) ul. Prosta 31
obszar administracyjny gmina miejska i wiejska Biała Podlaska
teren prowadzenia zbiórek gmina miejska i wiejska Biała Podlaska
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 51-6200802
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.gokbp.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
Zbiórki w :
-sklepach Lewiatan w miejscowościach: Porosiuki,  Rakowiska i Hrud
- sklepie Ela ul.Okopowa w Białej Podlaskiej
- Supermarketach Biedronka w Białej Podlaskiej
- podczas Meczu Słodkich Serc w Ciciborze Dużym
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 5.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 29.80
1.7 słodycze 154.35
1.8 żywność długoterminowa 320.43
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów Portal Radio Biper, Biala24, Tygodnik Podlasianin Tygodnik Słowo Podlasia Radio Podlasie Wiadomości Gminne
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej GOPS Biała Podlaska
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 12
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 80
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 8
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania
 • Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej ze Sławacinka Starego i ich opiekunowi - druhowi Łukaszowi Kamińskiemu z OSP Sławacinek Stary
 • Studentkom i wykładowcom Akademii Bialskiej i ich koordynatorce - Pani Edycie Rafalskiej
 • Młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 i ich opiekunowi - Pani Marcie Bąkowskiej
 •  Młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Hrudzie i ich opiekunowi - Pani Joannie Panasiuk
 • Pani Izabeli Markowskiej
 • Pani Renacie Rudawskiej
 • Właścicielom sklepów Lewiatan w Rakowiskach , Porosiukach i Hrudzie
 • Właścicielom sklepu Ela na ulicy Okopowej w Białej Podlaskie
 • Kierownictwu Supermarketów Biedronka
 • Agencji Reklamowej Openpress
 •  Piekarni Partner i Panu Rafałowi Mikulskiemu
 • TKKF Krzna Biała Podlaska
 • Komendantowi i funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej
 • Dyrektorom i nauczycielom w-f ze Szkół Podstawowych Gminy Biała Podlaska
 • Pracownikom  Urzędu Gminy Biała Podlaska
 • Radnym Rady Gminy Biała Podlaska
 • Panu Stanisławowi Polaczukowi
 • Panu Mariuszowi Maksymiukowi z Portalu Radio - Biper
 •  Panu Sławomirowi  Adachowi -dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ciciborze  Dużym
 • Pani Beacie Wereszko,
 • Pani Annie Mielnickiej
 • Panu Krzysztofowi Goździolko
 • Panu Michałowi Śierzbińskiemu
 • Panu Kazimierzowi Mościckiemu
 • Pani Beacie Ogarek ,
 • Pani Małgorzacie Mościckiej
 •  Druhom Piotrowi Oskwarkowi  z OSP Sławacinek Stary
 • Druhowi Michałowi Kroszka z OSP Swory
 • Druhowi Mirosławowi  Mielnickiemu z OSP Cicibór Duży
 • Instruktorom Gminnego Ośrodka  Kultury w Białej Podlaskiej: Jakubowi Gdela, Annie Bandzerewicz, Katarzynie Chwedczuk , Agnieszce Demidowicz, Małgorzacie Hanas, Annie Waszkiewicz, Beacie Rymkiewicz, Katarzynie Mikiciuk