Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Wiesława
Nazwisko Grzybowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Miejscowość Potoczek
kod pocztowy 23-313
adres (ulica) Potoczek
obszar administracyjny Potok Wielki
teren prowadzenia zbiórek Publiczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawł II w Potoczku
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 15-8740261
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://psppotoczek.edu.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 4.50
1.8 żywność długoterminowa 19.20
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej OPS w Potoku Wielkim
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 7
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 2
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla :

Wójt Gminy Potok Wielki Leszek Nosal

Dyrektor PSP im. Jana Pawła II w Potoczku Jan Brzozowski

Szef  sztabu Wiesława Grzybowska

Ewa Kukiełka wolontariusz

Iwona Sulowska wolontariusz

Kierownik OPS w Potoku Wielkim Agnieszka Graboś

Klasy II PSP im. Jana Pawła II w Potoczku