Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agnieszka
Nazwisko Makuła-Broda

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) Okrzei 1a
obszar administracyjny miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek II Liceum
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-3557430
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://kasprowicz.edu.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 21.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 2.00
1.4 książki 4.40
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.50
1.7 słodycze 2.75
1.8 żywność długoterminowa 53.90
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Kutnowskie Stowarzyszenie:" Nie Jesteś Sam" Kutno
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dyrekcja II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Przyjaciele Akcji:

Łucja Szcześniak

Weronika Kujawska

Oliwia Rogala

Martyna Krupa

Bartosz Kotkowski

Julia Matusiak

Paulina Zawadzka