Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Katarzyna
Nazwisko Koper

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym
Miejscowość Majdan Sopocki Pierwszy
kod pocztowy 22-672
adres (ulica) Majdan Sopocki Pierwszy
obszar administracyjny Gmina Susiec
teren prowadzenia zbiórek Gmina Susiec
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-5432979
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zsmajdansop.edupage.org/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://zsmajdansop.edupage.org/album/#photos:album:614

 

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 2.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 30.05
1.7 słodycze 14.27
1.8 żywność długoterminowa 87.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej GOPS Susiec
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 9
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 10
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dla harcerzy z 29.DH "Bursztynowy Szlak" z Majdanu Sopockiego

Dyrektor SP im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym

Pani Jolanty Przybysz - właściciel sklepu "Groszek"
w Majdanie Sopockim Pierwszym

Pani Joanny Kowalczuk - dyrektor GOK-u w Suścu

Państwo Ireneusz i Dagmara Chmiel - właściciele sklepu "Lewiatan" w Suścu

phm. Katarzyna Koper - szef sztabu i wolontariusz