Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Małgorzata
Nazwisko Rogowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół nr 1 im. W. Grabskiego
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-117
adres (ulica) Podwale 11
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkół nr 1
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Caritas
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5322412
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.zs1.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

W dniach 28.11 – 06 .12.2022 r. na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. W. Grabskiego odbyła się zbiórka darów - środków czystości i higieny osobistej
W ramach akcji 6 grudnia swoje muzyczne uzdolnienia zaprezentowali uczniowie klasy III dl i IV dl, a nauczyciele naszej szkoły przedstawili sceniczną interpretację wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Biletem wstępu były wyżej wymienione dary.

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 187.5
1.7 słodycze 0.00
1.8 żywność długoterminowa 0.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla:

Małgorzata Rogowska, Ewa Jóźwiak, Małgorzata Sobczuk, Barbara Radomska, Marta Suduł, Małgorzata Policha, Dorota Szczerba, Iwona Wysokińska, Agnieszka Niedzielska -Krukowska, Iwona Smyk,