Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Milena
Nazwisko Sitarska-Pyć

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im Świętego Jana Pawła II w Kluczkowicach
Miejscowość Kluczkowice
kod pocztowy 24-300
adres (ulica) Kluczkowice 128
obszar administracyjny Gmina Opole Lubelskie
teren prowadzenia zbiórek
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8271011
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.spkluczkowice.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 1.30
1.6 środki czystości i higieny osobistej 28.5
1.7 słodycze 28.00
1.8 żywność długoterminowa 255.50
1.9 ziemiopłody 340.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania