Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Aneta
Nazwisko Zaśko

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim
Miejscowość Tomaszów Lubelski
kod pocztowy 22-600
adres (ulica) ul. Chocimska 17
obszar administracyjny miasto Tomaszów Lubelski
teren prowadzenia zbiórek Tomaszów Lubelski
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6643558
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.tomaszow-lubelski.pl/przedszkole_nr_1/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACYJNY PDPZ 2022 PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 IM. JANA BRZECHWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM (Numer Zbiórki Publicznej 2022/5194/KS wydany przez MSWiA) – Sztab Nr 39/2022 organizuje Zbiórkę Darów.
26.11.2022r. (sobota) Wielka Uliczna Zbiórka Darów w godz. od 9:00 do 15:00
w sklepach na terenie Miasta Tomaszów Lubelski Wolontariusze zbierać będą dary rzeczowe: żywność długoterminowa, słodycze, artykuły szkolne i papiernicze, zabawki, książki, środki czystości i higieny osobistej.
·GAMA ul. Kościuszki 12
·GAMA ul. Lipowa 14
·GAMA ul. Moniuszki 88
·GAMA ul. Kopernika 66/21
·STOKROTKA ul. Traugutta 1
·STOKROTKA ul. Okulickiego 5
·LUX PSS ul. Ściegiennego 2
·LUX PSS ul. Sienkiewicza 12
·LEWIATAN ul. Lwowska 62
27.11.2022r. (niedziela) Zbiórka Publiczna PDPZ 2022 w godz. od 9:00 do 15:00
w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Chocimska 17, otwarty będzie punkt zbiórki darów rzeczowych: żywność długoterminowa, słodycze, artykuły szkolne i papiernicze, zabawki, książki, środki czystości i higieny osobistej, odzież i obuwie (preferowane rzeczy w dobrym stanie i nieużywane), ziemiopłody, opał, przedmioty gospodarstwa domowego.
Zgodnie z ideą Akcji nie zbieramy pieniędzy.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wielkim dziele, do podzielenia się nawet odrobiną z Dziećmi, Ich Rodzinami oraz innymi osobami znajdującymi się
w trudnej sytuacji życiowej.
Bardzo dziękujemy za wsparcie tak szczytnej Akcji.

Kierownik Oddziału Biura Akcji Szef Sztabu Nr 39/2022 Aneta Zaśko

1.1 odzież 28.80
1.2 obuwie 4.32
1.3 zabawki 1.70
1.4 książki 1.23
1.5 artykuły szkolne 0.15
1.6 środki czystości i higieny osobistej 9.00
1.7 słodycze 126.25
1.8 żywność długoterminowa 426.85
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej MOPS w Tomaszowie Lubelskim
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 40
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Bardzo serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które wspierały Ogólnopolską Akcję Charytatywną Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2022.

OFIARODAWCY

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za dary ofiarowane podczas zbiórek w sklepach na terenie miasta Tomaszów Lubelski oraz w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI:

 • Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
 • Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 • Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim
 • Tomaszowski Dom Kultury
 • Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim
 • SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tomaszowie Lubelskim
 • SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik” w Zamościu
 • Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia w Tomaszowie Lubelskim

OSOBY DECYZYJNE I WSPIERAJĄCE:

 • Pan Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
 • Pani Małgorzata Sidorowicz – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim
 • Pan Adam Skorniewski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 • Pani Bożena Wenc – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 • Pan Tadeusz Wagner – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim
 • Pan Dariusz Krech – Dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury
 • Pani Anna Byczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno- Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim
 • Pan Andrzej Szwugier – Prezes Zarządu „Społem” PSS w Tomaszowie Lubelskim
 • Pani Beata Garbula– Kierownik Działu Marketingu i Obrotu Towarowego „Społem” PSS w Tomaszowie Lubelskim
 • Pani Maria Wawrzaszek- Gruszka – Prezes Zarządu „Społem” PSS „Robotnik” w Zamościu
 • Pani Małgorzata Wołoch – Kierownik Działu Marketingu „Społem” PSS „Robotnik” w Zamościu
 • Pani Ewelina Zaśko – przywiezienie z Lublina materiałów akcyjnych

OSOBY ZAANGAŻOWANE W ROZDYSPONOWANIE PACZEKprzywiezionych z Lublina z Głównego Magazynu Akcji PDPZ 2022dla Potrzebujących Rodzin z Powiatu Tomaszowskiego.

 • Pan Jarosław Korzeń – Wicestarosta
 • Pan Dariusz Czop – Sekretarz Powiatu
 • Pani Katarzyna Gucz – Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
 • Pan Mariusz Malec – Radny Powiatu
 • Pan Adam Piasecki – Przewodniczący Rady Powiatu
 • Pan Wiesław Cielica – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 • Pan Grzegorz Mazik – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
 • Pani Diana Buczak

SKLEPY:

 • GAMA ul. Kościuszki 12
 • GAMA ul. Lipowa 14
 • GAMA ul. Moniuszki 88
 • GAMA ul. Kopernika 66/21
 • STOKROTKA ul. Traugutta 1
 • STOKROTKA ul. Okulickiego 5
 • LUX PSS ul. Ściegiennego 2
 • LUX PSS ul. Sienkiewicza 12
 • LEWIATAN ul. Lwowska 62

WOLONTARIUSZE:

Z Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • Pani Jadwiga Skawińska
 • Pani Mariola Wiśniewska
 • Pani Bożena Wiśniewska
 • Pani Krystyna Cyc

Z MOPS w Tomaszowie Lubelskim

 • Pan Adam Skorniewski
 • Pan Piotr Kulik
 • Pan Sebastian Karpul
 • Pani Barbara Malec
 • Pani Kamilla Bobko
 • Pani Jolanta Nowak
 • Pani Agnieszka Kulaszyńska
 • Pani Halina Stefanik
 • Pani Olena Buczkowska
 • Pani Bogusława Pitura
 • Pani Dorota Cisek
 • Pani Justyna Wojciechowska
 • Pani Katarzyna Stępora
 • Pani Agnieszka Herda
 • Pani Anna Strumidło
 • Pani Agata Iwanicka- Kochan
 • Pani Oksana Perinska

Z Przedszkola Samorządowego Nr 1.

 • Pani Aneta Zaśko
 • Pani Monika Koperwas
 • Pani Beata Gałan
 • Pani Zofia Groszek
 • Pani Joanna Wasyl
 • Pani Katarzyna Świderek
 • Pani Aleksandra Pisarczyk
 • Pani Jolanta Leńczuk
 • Pani Magdalena Zielińska
 • Pani Magdalena Kowalik
 • Pani Justyna Byra
 • Pani Aleksandra Rogowska
 • Pani Anna Pitura
 • Pani Renata Trynda
 • Pani Agnieszka Bielecka
 • Pani Małgorzata Czapla
 • Pani Anna Bernacka- Drzał
 • Pani Renata Detko
 • Pani Patrycja Czarnopyś
 • Pani Ewa Bałabuch

Z Zespołu Szkół Techniczno- Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim

 • Pani Monika Nowak – nauczyciel
 • Patrycja Jakubus – uczeń
 • Gabriel Buczak – uczeń
 • Jakub Lasota – uczeń
 • LenaMajdanik – uczeń
 • Dominika Bukała – uczeń
 • Wiktoria Malec – uczeń

Z Miejskiego Zarządu Dróg

 • Pan Krzysztof Wawryszczuk

Z Tomaszowskiego Domu Kultury

 • Pan Jerzy Wawrzyński
 • Pan Piotr Puźniak
 • Pan Michał Skalski