Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Anna
Nazwisko Kuma

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Rogóźnie
Miejscowość Rogóźno
kod pocztowy 22-600
adres (ulica) Szklarniowa 2
obszar administracyjny Gmina Tomaszów Lubelski
teren prowadzenia zbiórek siedziba GOPS
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6642931
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Sztab 111 przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Rogóźnie, ul.Szklarniowa 2, Rogóźno, 22-600 Tomaszów Lubelski, prowadzi zbiórkę stacjonarną od 29 listopada do 16 grudnia 2022 roku w godzinach pracy Ośrodka (8-15:30)

1.1 odzież 58.00
1.2 obuwie 39.30
1.3 zabawki 20.00
1.4 książki 15.00
1.5 artykuły szkolne 40.10
1.6 środki czystości i higieny osobistej 82.00
1.7 słodycze 53.25
1.8 żywność długoterminowa 135.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej GOPS Tomaszów Lubelski
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 49
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla pracowników GOPS za przygotowanie indywidualnych paczek dla potrzebujących dzieci z gminy Tomaszów Lubelski oraz poszkodowanych wskutek wojny w Ukrainie: Celina Koperwas, Ewelina Buczek, Adam Saputa, Angelika Małyszek, Justyna Skwarek, Iwona Garbarczuk, Natalia Krosman, Jolanta Zielińska, Iwona Raczkiewicz, Małgorzata Żelichowska, Magdalena Wyszyńska-Marzec, Anna Jankowska, Beata Gromek, Wioletta Salitra, Justyna Hołojuch, Barbara Czubek-Krawczyk, Małgorzata Kędziora, Zygmunt Skiba, Halina Hałasa.

Podziękowania za przekazanie artykułów dla potrzebujących dzieci: Adam Gwizdała firma Praktibud, Jerzy i Dariusz Koperwas Salon Firmowy Viessmann, Jadwiga Kulas firma "Kaja", Marcin Wiśniewski Roztoczański Związek Pszczelarski.

Podziękowania za dostarczenie paczek do potrzebujących dzieci: Dariusz Jankowski z Teamsokolnia.