Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Joanna
Nazwisko Jankowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) Staszica, 6
obszar administracyjny miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek Kutno
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-3551577
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://sp2kutno.szkolnastrona.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 33.60
1.2 obuwie 3.00
1.3 zabawki 13.70
1.4 książki 5.90
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.00
1.7 słodycze 10.80
1.8 żywność długoterminowa 46.30
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Kutnowskie Stowarzyszenie "NIE JESTEŚ SAM", Kutno
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 7
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania