Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Magdalena
Nazwisko Porczak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji VI Liceum Ogólnokształcące im.Hugona Kołłątaja w Lublinie
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-466
adres (ulica) Adama Mickiewicza 36
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7440737
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.lo6.lublin.eu/index.php/pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://lo6.lublin.eu/index.php/pl/home/aktualnosci/846-dolacz-do-akcji-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime

1.1 odzież 23.00
1.2 obuwie 2.00
1.3 zabawki 2.25
1.4 książki 3.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.70
1.7 słodycze 6.00
1.8 żywność długoterminowa 3.30
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dziękujemy całej Społeczności VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie za włączenie się w Akcję.