Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agnieszka
Nazwisko Bąk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Technikum Leśne im.PTL w Biłgoraju
Miejscowość Biłgoraj
kod pocztowy 23-400
adres (ulica) Polna 3
obszar administracyjny miasto
teren prowadzenia zbiórek szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6880797
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji httos://www.zslbilgoraj.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 5.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 02.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.00
1.7 słodycze 2.00
1.8 żywność długoterminowa 5.00
1.9 ziemiopłody 10.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) pedagog szkolny
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 5
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Zebrane dary zostały przekazane dla najuboższych uczniów naszej szkoły