Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Małgorzata
Nazwisko Czub

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka 30
Miejscowość Kraków
kod pocztowy 30-611
adres (ulica) Beskidzka 30
obszar administracyjny Kraków
teren prowadzenia zbiórek Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30, Filia - Młodzieżowy Dom Kultury ul. Na Wrzosach 57
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 12-6550719
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.mdkgal.edu.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.26
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 2.93
1.5 artykuły szkolne 0.32
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 2.28
1.8 żywność długoterminowa 1.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) TPD w Krakowie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 50
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania