podsumowania 2022 (dynamicznie)

Odzież=7611.77 {}

Obuwie=924.71 {}

Zabawki=2812.09 {}

Książki=1373.15 {}

Artykuły szkolne=560.11 {}

Środki czystości i higieny=2006.67 {}

NIE ŻYWNOŚĆ Razem=15288.5

Słodycze=5737.44 {}

Żywność długoterminowa=20366.31 {}

Ziemiopłody=8936.23 {}

Żywność razem=35039.98

++++++++++++++++++++

Dary inne=443.66 {}

++++++++++++++++++++

Łącznie darów wszystkich=

50772.14

Zbiórek towarzyszące imprezom=17

Dni/miejsc zbiórek pozostałych=148

+++++++++++++++++++++++++++