podsumowania 2022 (dynamicznie)

Odzież=7716.56 {}

Obuwie=661.5 {}

Zabawki=1693.5 {}

Książki=1068.21 {}

Artykuły szkolne=301.91 {}

Środki czystości i higieny=2099.19 {}

NIE ŻYWNOŚĆ Razem=13540.87

Słodycze=7941.85 {}

Żywność długoterminowa=18587.28 {}

Ziemiopłody=7414 {}

Żywność razem=33943.13

++++++++++++++++++++

Dary inne=820.51 {}

++++++++++++++++++++

Łącznie darów wszystkich=

48304.51

Zbiórek towarzyszące imprezom=25

Dni/miejsc zbiórek pozostałych=67

+++++++++++++++++++++++++++