podsumowania 2022 (dynamicznie)

Odzież=0 {}

Obuwie=0 {}

Zabawki=0 {}

Książki=0 {}

Artykuły szkolne=0 {}

Środki czystości i higieny=0 {}

NIE ŻYWNOŚĆ Razem=0

Słodycze=0 {}

Żywność długoterminowa=0 {}

Ziemiopłody=0 {}

Żywność razem=0

++++++++++++++++++++

Dary inne=0 {}

++++++++++++++++++++

Łącznie darów wszystkich=

0

Zbiórek towarzyszące imprezom=0

Dni/miejsc zbiórek pozostałych=0

+++++++++++++++++++++++++++