Kategoria: Uncategorized

Rozdysponowanie darów Sztabu nr 1 oraz informacje dodatkowe 0

Rozdysponowanie darów Sztabu nr 1 oraz informacje dodatkowe

1. Dom im. Matki Weroniki Siostry Kapucynki NSJ Lublin 2. Placówka Wsparcia Dziennego „Dom Ciepła” im. św Antoniego al. Kraśnicka 65; 20-718 Lublin 3. Dom Św. Józefa dla Dzieci i Młodzieży Ognisko Wychowawcze Zgromadzenia...

zbiorcze 0

zbiorcze

Aktualizacja 2019 1 Główny Magazyn Akcji w Lublinie 2 TPD Warszawa Mokotów 5 Kutnowske Stowarzyszenie „Nie Jesteś Sam” Kutno łódzkie 8 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Chełm lubelskie 11 Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie Zamość lubelskie 121 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rejowiec Fabryczny lubelskie 84...